YETERLİLİK BELGESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

a) Yeterlilik belgesi ücretinin Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu

b) Dans sporları salonu yeterlilik belgesi yıllık vize başvuru formu    Form için Tıklayınız...) (Forma spor salonu kaşesi veya mührü gerekmektedir.)

c) Çalışmada bulunulacak spor dalının antrenör belgeleri

d) Antrenörle yapılan en az bir yıllık sözleşme

e) Dans sporları salonunun onaylı 1/100 ölçekli planı

f) Gerçek kişilerin kayıtlı oldukları odadan aldıkları belge

g) Tüzel kişilerin şirket ana sözleşmesi,dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayımlandığı gazetenin bir örneği

h) Belediye işyeri açma ruhsat fotokopisi

Belgeler 2'şer adet düzenlenir.Hazırlanan belgeler bağlı bulunulan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne de verilecektir.

ÜCRETLER


1- Federasyondan tescilli ve federasyon faaliyetleri ile Türkiye Şampiyonası'na katılan kulüpler: 1000 TL
2- Federasyondan tescilli ve federasyon faaliyetleri ile Türkiye Şampiyonası'na katılmayan kulüpler: 2000 TL
3- Kulüp olamayan ancak Türkiye Şampiyonalarına katılan Dans Sporları Salonları: 3000 TL
4- Kulüp olmayan ancak Türkiye Şampiyonalarına katılmayan Dans Sporları Salonları: 5000 TLVİZE ÜCRETLERİ


1- Federasyondan tescilli kulüpler: 500 TL
2- Kulüp olmayan dans sporları salonları: 1500 TL

Not: Her branş için ayrı ücret ödenecektir ve Başvuru formunda işaretleme yapılacaktır.

ÖRNEK BELGELER

Özel Spor Salonları Antrenörlük Sözleşme Örneği    PDF Dosyasını İndir